Telemetrické sledování ptáků rehabilitovaných v ZS Huslík

  • ZS Huslík Sokol 2018  Falco peregrinus (+4K F)
  • ZS Huslík Výr 2018  Bubo bubo (+4K F)
  • ZS Huslík Výr 2019  Bubo bubo (+2K F)